Kunnen we het tij keren?

Een bijna-nieuwe school

Het Teyler College startte een aantal jaar gele­den. Van de eerste lichting TL-leerlingen slaagde 96%. De zomer erna deden de eerste havo-leer­lingen examen en het jaar daarop zouden de eerste vwo-leerlingen volgen. Dat was het jaar waarin de schoolleiding In Essenza inschakelde. Aanvankelijk ging het namelijk perfect met de instroom, maar daarin was een kentering ont­staan. De schoolleiding wilde met behulp van een professionele wervingscampagne het tij proberen te keren.

Advies over profilering

In het kader van een adviesopdracht hebben wij voor het Teyler College acht Plus-punten be­noemd en uitgewerkt. Daarmee heeft het Teyler College een eigentijds, onderscheidend en wer­vend profiel gekregen.

Leerlingenfolder en magazine

Het eerste product dat we maakten, was een folder voor groep 8-leerlingen. Door de bij­zondere opzet en vormgeving was het een soort gadget. Ondertussen communiceerde de folder precies wat wij denken dat hij moest communiceren. We hebben eerder voor andere scholen een concept ontwikkeld – het magazine voor ouders – dat in de praktijk een groot succes is. Ook voor het Teyler College hebben we zo’n magazine ge­maakt. Met het magazine is in één oogopslag duidelijk, wat voor school het Teyler is en hoe een leerling zich op deze school zal voelen.

Verrassende opzet Open Dag

Wij kregen een vervolgopdracht: het Teyler College adviseren over de opzet van de Open Dag. We bedachten eigentijdse en interactieve activiteiten, een verrassend programma en manieren om ook na de Open Dag contact te houden met de bezoekers. In de rol van scha­duw­adviseur hebben we een projectgroep begeleid, die de Open Dag heeft georganiseerd. De Open Dag вЂ˜Nieuwe Stijl' trok 30% meer bezoekers dan die van het jaar ervoor.

Desondanks...

Het aantal aanmeldingen steeg niet navenant: het lag maar weinig hoger dan dat van het jaar er­voor. Dat was erg jammer, maar niet zo ver­won­der­lijk: deze school in Schalkwijk, gelegen naast een moskee, gevestigd in een nood­locatie zonder concreet zicht op nieuwbouw, moest tegen nogal wat vooroordelen opboksen. Dat heb je niet in een paar maanden voor elkaar. Helaas draaide de school bij lange na niet kostendekkend. Het was niet verantwoord de situatie te laten voortduren. Daarom heeft het bestuur van de stichting, Duna­mare, het besluit moeten nemen om de school af te bouwen. Heel spijtig! Want als er één school is waar schoolleiding en team hebben opgepakt hoe je leerlingen werft, dan is dat het Teyler. Hadden ze maar wat langer de tijd gehad… Of waren wij er maar eerder bij bijgehaald.

Uit onze interviews

volgende ►

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.