In Essenza ingeschakeld bij fusietraject

Vijf v.o.-scholen werden één

Door het samengaan van vijf scholen ontstond in Den Haag een nieuwe scholengroep. In Essenza kreeg de opdracht een communi­ca­tie­plan te maken en voor de nieuwe school een naam, een logo en een huisstijl te creëren.

Communicatieplan

In het communicatieplan gaven wij onze visie op de strategische positie van de nieuwe school. Het bevatte bovendien een actieplan om het gewenste imago daadwerkelijk te vestigen.

What’s in a name?

Vervolgens begon de zoektocht naar een naam. De manier waarop docenten en andere mede­werkers over leerlingen en het onderwijs spraken, bracht ons op het elementaire begrip 'aarde' en vervolgens op de naam 'Terra'. De naam 'Terra' bleek ook te voldoen aan alle randvoorwaarden die wij met de leden van de klankbordgroep had­den bepaald. De naam moest namelijk geschikt zijn voor zowel leerlingen (jongeren), als ouders en mede­wer­kers (volwassenen) en voor zowel allochtonen als autochtonen. Het moest lekker klinken en mocht niet modegevoelig zijn: Terra College dus.

Verrassend logo voor een scholengroep

Anders dan velen verwachtten, hebben we voor het Terra College geen logo ontwikkeld met een aardbol als vignet. Het logo werd dan ook heel verrassend gevonden en de kleuren gedurfd. Op­vallend zijn de driehoekige vormen. Sommige mensen zien er stralen in, andere spreken spon­taan van wimpeltjes. Hoe dan ook: er zit vaart in. De linkerkanten van de driehoekjes vormen een gebogen lijn. Zo mooi als één van de docenten hadden onze ontwerpers het niet kunnen zeggen: вЂ˜De punten van de driehoeken symboliseren voor mij de dynamische maat­schappij; de kromming staat voor geborgenheid daarbinnen, dus voor wat onze school biedt.’

Van persbericht tot onthulling

Vervolgens hebben we het Terra College helpen 'lanceren'. Zo hebben we persberichten ver­stuurd, een presentatie ge­maakt en de logo-
onthulling
georganiseerd. Hoe die plaatsvond?
We hebben het gevelbord afge­dekt met ouwel (вЂ˜eet-papier’). Het mooie van ouwel: het lost op in water. Het had heel wat voeten in de aarde! Maar het is gelukt om een vel ouwel te laten maken waarmee we het hele logo-bord konden afdekken. De volgende dag heeft de wethouder het logo onthuld door de brandspuit erop te richten!

Wervingsmateriaal

Voor de leerlingenwerving maakten we kleur­rijke, vierkante leaflets: één per afdeling. Ze bevatten korte informatieve teksten, citaten en veel foto’s van leerlingen en attributen. Met behulp van kruis-elastieken en een harde ondergrond (uitgevoerd als вЂ˜schoolbord’) hebben we er pakketjes van gemaakt.

Scholengroep Den Haag Zuid-West handhaaft logo

Zoals bij velen bekend, hebben tragische gebeur­tenissen ertoe geleid dat de naam Terra College naderhand is veranderd in Scholen­groep Den Haag Zuid-West. De vormgeving van het logo is wel gehandhaafd.

Kruis-elastieken om de leaflets heen? Zo ziet dat eruit!Geïnteresseerd in Scholengroep Den Haag Zuid-West?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.