Communicatiestrategie voor Islamitisch College

Visie op gewenste uitstraling

De basisscholen El Furkan en Ababil maken deel uit van de Stichting Islamitisch College. Het be­stuur wilde dat de scholen een positiever imago zouden krijgen, met name bij moslims die ge­neigd waren hun kinderen naar andere scholen te sturen. Het bestuur wilde bovendien graag dat niet-moslims een reëler beeld van het islamitisch onderwijs zouden krijgen. In Essenza kreeg de opdracht om het beleid te ontwikkelen waarmee de scholen dat gewenste imago konden krijgen.

Vooroordelen bestrijden

Uit vraaggesprekken die we hebben gevoerd, bleek dat de beeldvorming voor een groot deel berust op vooroordelen. De door ons ontwik­kelde strategie was erop gericht die te be­strijden. Deze visie en strategie hebben we uitgewerkt in een aantal sessies besproken met het bestuur, de leerkrachten en de ouders.

Aanvullende training ‘Pr-bedrijven’

Vervolgens hebben we een pr-team geformeerd. Behalve de locatiedirecteuren zat daar een aantal ouders in. Dit team hebben we getraind om ‘de boer op’ te gaan. De ouders hebben contact gelegd met andere ouders die ze kenden uit de moskee en zijn met hen in gesprek gegaan over de schoolkeuze. In terugkom-sessies bespraken we hun bevin­dingen. Die waren aanleiding om een aantal organisatorische maatregelen te nemen, zoals het regelen van een schoolbus en schooltaxi’s.

Daar staan El Furkan en Ababil voor!

Eén van de middelen waarmee El Furkan en Ababil tegenwoordig laten zien wat ze doen en waar ze voor staan, is een folder. In Essenza ontwierp het communicatieconcept, maakte het ontwerp en de foto’s en schreef de tekst.

Pedagogische en didactische uitgangspunten

We hebben intussen een aantal vervolg­opdrach­ten uitgevoerd. Zo hebben we de scholen ge­hol­pen bij het organiseren van Open Dagen en deze Open Dagen gepromoot. Bij­zonder was de opdracht om samen met het bestuur pedago­gische en didactische uit­gangs­punten te formu­leren en daarvan een map te maken voor het eigen personeel.

Downloads

De informatiebrochure voor het basisonderwijs lezen? Geen probleem!

Geïnteresseerd in Ababil of El Furkan?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.