Het begon met een bezoek aan de Open Dag

Als Mystery Guest

Toen we als Mystery Guest de Open Dag be­zoch­ten, kenden wij de Prins Maurits niet en niemand van de school kende ons. We gingen er dus vol­komen blanco naartoe. Hoewel… We hebben ons van tevoren wel in hun situatie verdiept. We heb­ben de website bekeken, de schoolgids door­genomen en de belangrijkste concurrenten onder de loep genomen. Zo­doen­de wisten we wat de PM wil communiceren en ook wat de school zou moe­ten communiceren om zich te onderscheiden. We hebben boven­dien een telefonische voor­be­spre­king gehad met de teamleider van de brug­klassen.

Onbevangen erop af

We hebben natuurlijk gelet op de activiteiten en de organisatie van de Open Dag, maar ook op de houding van de medewerkers en van de eigen leerlingen. Bovendien hebben we gekeken naar de reacties van bezoekers. We hebben flarden van gesprekken opgevangen en gesignaleerd hoe de ouders en hun kinderen bij vertrek keken. ‘We’ waren in dit geval: twee medewerkers van In Essenza en Douwe, een ‘ingehuurde’ jongen van twaalf jaar.

Verslag, conclusies en aanbevelingen

Van onze bevindingen hebben we een helder verhaal gemaakt. De lezer ziet voor zich wat er precies te doen en te zien was op de Open Dag, maar ook hoe wij en andere bezoekers die dag hebben beleefd. We hebben onze bevin­dingen getoetst aan wat we uit ervaring weten dat werkt en dat niet werkt. Vervolgens hebben we con­clu­sies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Het leuke was: dit was een geslaagde Open Dag! Voor de schoolleiders was het fijn om te horen dat ze goed bezig zijn en op welke punten pre­cies. Bovendien konden we ook in deze situatie een flink aantal aanbevelingen doen.

Evaluatiegesprek

Daarna kwam het belangrijkste: het evaluatie­gesprek. We hebben de schoolleiders verteld hoe we de Open Dag hebben ervaren en daarbij veel concrete voorbeelden gegeven. We hebben na­tuur­lijk ook vragen beantwoord. We hadden het rapport tevoren gemaild wat het gesprek ten goede kwam. De conclusie van de rector over het evaluatierapport: ‘Het rapport en gesprek hebben onze verwachtingen ver overtroffen!’.

Nieuw materiaal

Een van onze aanbevelingen was: verbeter jullie informatie- en wervingsmateriaal. Korte tijd later kregen wij de opdracht om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen rond het bestaande logo en om nieuw materiaal te maken. Daardoor beschikt de school nu over een aantal wer­ven­de producten in een aantrekkelijk huisstijl: een handzaam formaat wervingsfolder voor groep 8-leerlingen, een mapje met leaflets voor hun ouders, promotionele ansichtkaarten, gevel­doeken om de Open Dag te promoten en baniervlaggen.

Een school om in te geloven

Ook de slogan is nieuw en komt van ons: De PM: een school om in te geloven. Wellicht ten over­vloede: de Prins Maurits is een protestants-christelijke school, waar onderwijs wordt gegeven vanuit een visie op de Bijbel.

Downloads

De wervingsfolder bekijken?
Klik hier!

Geïnteresseerd in CSG Prins Maurits?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.