Een nieuw gebouw, een nieuwe naam, een nieuw logo

Verhuizing als aanleiding

Praktijkschool Woerden kreeg een nieuw gebouw. De naam – Praktijkschool Woerden – vonden de leerlingen en hun ouders stig­ma­ti­serend. De nieuwbouw vormde een goede aanleiding om van naam te veranderen. De directeur/bestuurder schakelde In Essenza in om samen met het team een nieuwe naam te kiezen en vervolgens een logo te ontwerpen.

Praktijkschool of college?

Door medewerkers en schoolleiding is gediscus­sieerd over de vraag of in de nieuwe naam het woord ‘Praktijkschool’ voor moest komen. Mis­schien dat de school ‘College’ kon gaan heten. Dat laatste was de wens van veel leerlingen en hun ouders. Maar mag dat überhaupt, een school voor praktijkonderwijs ‘college’ noemen? Wij hebben hierover contact opgenomen met de Onderwijsinspectie. Het mag, als maar duidelijk is wat voor opleidingen de school aanbiedt.

Iedereen betrokken

Het hele team heeft meegedacht over de nieuwe naam. Tevoren konden medewerkers suggesties doen. Tijdens een brainstorm onder onze leiding hebben ze de voorgestelde namen gecate­gori­seerd, aangevuld en nieuwe cate­go­rieën namen bedacht. Daarna hebben ze nog een week de tijd gekregen om met ideeën te komen. Deze aanpak gaf iedereen het gevoel een inbreng te hebben. Voor hetzelfde geld zat de goede naam erbij. Alleen: dat was niet zo. Vervolgens hebben wij bij ons op kantoor een aantal namen bedacht, waar­onder: Futura College; subnaam: school voor praktijk­onder­wijs. Over die naam bleek iedereen en­thou­siast.

Bij het ontwikkelen van het logo hebben we een beproefde aanpak gevolgd. Daardoor zijn alle medewerkers betrokken geweest en is er toch unaniem voor één ontwerp gekozen!

Slogan

Op het Futura College wordt voor elke leerling een individueel leerplan gemaakt. Daarom be­dachten wij voor de school de slogan: ‘Een eigen leerplan, een betere toekomst’.

Een gadget voor alle leerlingen

Vanwege de nieuwbouw en de nieuwe naam wilde de directeur alle leerlingen fêteren. Hij dacht aan een gadget en vroeg ons om met ideeën te ko­men. De keuze viel op oor­tele­foon­tjes met een rits (handig!) en een afbeelding van het nieuwe logo op de puller (goede pr!).

Nieuw wervingsmateriaal

Aansluitend zijn we aan de slag gegaan met het creëren van wervingsmateriaal. We maakten een folder voor ouders van groep 8-leerlingen. Daarin staan interviews met huidige leerlingen en hun ouders. We maakten bovendien een strip-achtige folder voor de groep 8-leerlingen zelf.

Bekijk de voorlichtingsfilmpjes!
Downloads

Benieuwd naar de wervings-
folder? Bekijk 'm hier!

Geïnteresseerd in het Futura College?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.