Beter communiceren met ouders

In de verdediging

De directie van RKSB De Startbaan was niet tevreden over de manier waarop leerkrachten met ouders communiceerden. Als ouders een opmerking maakten, werd dat vaak als kritiek ervaren. Leerkrachten hadden de neiging om dan in de verdediging te gaan. Dat was voor ouders niet prettig. Bovendien liet de school de kans liggen om zijn voordeel te doen met de opmerkingen. Kansen om de kwaliteit te verbeteren werden dus onvoldoende benut. De directie besloot het team te laten trainen en benaderde hiervoor twee bureaus. Beide bureaus werd gevraagd om een offerte uit te brengen en om kennis te komen maken. In Essenza kreeg de opdracht. Alleen wij bleken te weten hoe het toegaat op basisscholen en bij de contacten met ouders. Onze training was ook nog eens goedkoper!

In Essenza heeft daarop de maatwerk-workshop ‘Professioneel communiceren met ouders’ ver­zorgd. De workshop bestond uit drie bijeen­komsten. Het doel was: bewustwording laten ontstaan en vaardigheden vergroten.

Meer lastige situaties

We begonnen met het voeren van gesprekken met een aantal leerkrachten. Daaruit bleek, dat de leerkrachten nog een aantal zaken in het contact met ouders lastig vonden. Wat doe je bijvoorbeeld als ouders zich tegen jou beklagen over een collega? Hoe breng je slecht nieuws, bijvoorbeeld dat een kind niet goed mee kan komen? Wat doe je als een ouder wegwimpelt wat je zegt? Of jou ervan beschuldigt geen goede leerkracht te zijn (anders zou hun kind immers wel hebben meegekund?). We besloten in overleg met de directie ook deze onder­werpen mee te nemen in de training.

Het heeft echt geholpen!

De training was succesvol: de leerkrachten waren blij met het inzicht en de suggesties. Voor som­mige situaties hebben we concrete formuleringen aangereikt. Dáár konden ze iets mee! Tijdens de terugkomsessie, een paar maanden later, bleek dat ze het geleerde heel makkelijk in de praktijk hadden kunnen brengen. De directeur gaf een half jaar later aan, dat het gedrag van de leer­krachten op dit punt structureel was veranderd. Nog steeds werd er regelmatig verwezen naar de praktische handreikingen, die in de trainingen waren gegeven.

Geïnteresseerd in RKBS De Startbaan?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.