Een eigen identiteit

Diepgaande discussie over de scholengroep

CSG Calvijn bestaat uit acht v.o.-scholen. De vraag was of het eigen karakter van de scholen leidend moest zijn of dat het vooral ging om Calvijn als gemeenschappelijke deler. Om die vraag te beantwoorden, hebben we gesprekken gevoerd met de Centrale Directie, alle schoolleiders en afgevaardigden van het personeel. Vervolgens hebben we advies uitgebracht. De keus van de Centrale Directie: meer eigen identiteit.

Van ‘vuurbal’ naar ‘wereldbol met kern’

We begonnen met het logo; dat was gedateerd. Maar het beeldmerk in het logo had ook grote herkenbaarheid! We hebben het gerestyled, waardoor het eigentijdser, spannender en betekenisvoller werd. Bovendien hebben we – in plaats van de naam Calvijn - de namen van de individuele scholen in het logo opgenomen. Zo ontstond een nieuwe huisstijl, die per school verschilde.

Het sloeg aan!

Vervolgens hebben we een stijl ontwikkeld voor de brochures en website. We hebben teksten geschreven voor de website, gefotografeerd en advertenties ontworpen. Daarna schakelden alle acht Calvijnscholen ons in als er iets te communiceren viel. Toen op Calvijn Business School het slagingspercentage 100% was bijvoorbeeld. Om de docenten in het zonnetje te zetten op de Dag van de Leraar. Om te adviseren over de communicatie bij de verzelfstandiging van het Zuider Gymnasium.

Effectief leerlingen werven

In het najaar van 2016 hebben wij de teams van alle Calvijnscholen getraind in het werven van leerlingen. Van elevator-pitch tot rollenspellen met een acteur: we hebben alles uit de kast gehaald om van de voorlichters wervingsexperts te maken. Ze kunnen nu een goed verhaal vertellen over hun school. Ze bereiken het maximale als ze op een scholenmarkt staan. Ze zetten een Open Dag neer waarop groep 8-leerlingen de sellingpoints van hun school beléven. Concurrerende scholen gaan het merken!

Downloads

Het boeje over het nieuwe logo bekijken? Dat kan! Download 'm hier!

Geïnteresseerd in CSG Calvijn?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.