In twee jaar tijd een andere school

Alles op de schop

In jaren die wij bij het Antoniuscollege betrokken zijn, is het een andere school gewor­den. Dat was ook nodig: de school kampte met een structurele daling van het aantal leerlingen. Maar wat is het een succes geworden: de her­profilering, de cultuuromslag, de wervings­cam­pagne… Het resultaat? Op drie (!) leerlingen na het aantal aanmeldingen waar de schoolleiding van droomde. Helaas geen taart, maar volgend jaar komt die er alsnog, zeker weten! Natuurlijk schrijven we dat succes niet alleen op onze conto: wij hebben een bijdrage geleverd.

Een nieuw profiel

Wij hebben het Antoniuscollege begeleid bij het extern communiceren van hun nieuwe profilering. Belangrijke onderdelen van dat nieuwe profiel: tweetalig onderwijs en het Technasium. Hoe zorg je dat groep 8-leerlingen en hun ouders wéten dat je dat als school biedt? En: hoe overtuig je ze van de meer­waarde van tto en het Technasium voor leerlingen?

Zo communiceer je dat

We hebben het Antoniuscollege geadviseerd over de opzet en organisatie van de Voor­lich­tings­avond en de Open Dag. We hebben ook de opzet van de kennismakingsdagen mee­ge­no­men in onze besprekingen. Want dat zijn de gelegen­heden om duidelijk te maken dat een school anders is dan andere scholen. We hebben de teamleiders en docenten geholpen om originele en relevante activiteiten te bedenken. De school­leiding hebben we aan­geraden: ‘Concentreer je op wat bijzonder is’. Zet bijvoorbeeld alle tto-lessen in de lokalen van één gang en alles wat met het Technasium te maken heeft in de lokalen van een andere gang. Het maakt helemaal niet uit dat de school er normaal gesproken anders uitziet. We hebben meegedacht over het pro­gram­ma, de tijdsindeling en de looproute. We hebben one-liners bedacht. De vloerstickers voor de bewegwijzering tijdens de Open Dag kwamen van ons. Wij weten uit ervaring hoe cruciaal de bewegwijzering is! We hebben bedacht hoe je op een Open Dag bezoekers kunt spreiden over je activiteiten. Het heeft er allemaal toe bijgedragen dat de school ook nog eens als ‘goed georga­ni­seerd’ overkwam. Mooi, want ook daarmee wilde de school zich profileren.

Wervend materiaal

Voor groep 8-leerlingen hebben we een originele folder gemaakt. Wie hem in handen heeft, denkt: ‘Hè? Hoe zit die nou in elkaar?’. Dat past natuur­lijk perfect bij een school met een Technasium. Het Technasium is immers voor leerlingen met een onderzoekende instelling!

Mystery Guest

Bij het uitvoeren van deze adviesopdracht konden we dankbaar gebruik maken van een evaluatie­rapport dat we het jaar ervoor hadden uitgebracht. In dat jaar hebben we namelijk als Mystery Guest de Voorlichtingsavond en Open Dag bijgewoond. We hebben toen gezien wat goed was en wat voor verbetering vatbaar was. De laatste Open Dag is ook weer door een Mystery Guest bezocht; een andere inderdaad! Zo houden wij - en de school! - de vinger aan de pols.

Een goede relatie

Waardoor kon onze bijdrage succesvol zijn? Natuur­lijk omdat we deskundig zijn en met goede ideeën zijn gekomen. Maar ook omdat de school­leiding en teamleden graag geholpen wilden wor­den. Ze kwamen zelf met vragen. Mailden ons opzetjes met de vraag: ‘Denken jullie dat het zo enz.’. Die ontvankelijkheid voor ideeën van ons als externe adviseurs was cruciaal.

Een wervingsfolder die je uit kan trekken? Zo werkt dat!Zapp Weekjournaal:
In Essenza als Mystery Guest op de Open Dag van het AntoniuscollegeGeïnteresseerd in het Antoniuscollege?

Huh? Waarom is het hier zo donker?
x

In Essenza is al een tijdje onderdeel van Tigges.
We zien je graag op onze website.

NAAR TIGGES.NL

Toch liever de oude In Essenza site bezoeken?
Klik dan hier.